Deze experts staan 24/7 voor u klaar. Bel direct 085-0606164

MAAK KENNIS MET UW ONAFHANKELIJKE SCHADE EXPERT

Kies de expert met de juiste ervaring en kennis van zaken

Contra Expertise Punt is een dynamisch landelijk opererend platform voor contra-expertises met de service van vroeger anno nu. Wij zijn 100% onafhankelijk van welke schadeverzekeraar dan ook. Dit maakt ons een partner die u optimaal kan begeleiden gedurende het gehele traject. Daarnaast acteren wij vanuit ons rechtvaardigheidsgevoel en zullen met open vizier strijden voor uw belangen.

;

Onafhankelijk

;

Rechtvaardig

;

Transparant

;

Een beetje eigenwijs

;

Service van vroeger anno nu

Of bel direct 085-0606164

“Contra Expertise Punt is opgericht door ondernemers voor ondernemers en particulieren in heel Nederland.”

“Contra Expertise Punt is opgericht door ondernemers voor ondernemers en particulieren in heel Nederland.”

onafhankelijke contra expertise

Is de expert van uw verzekeringsmaatschappij wel zo onafhankelijk?

Is de expert van uw verzekeringsmaatschappij wel zo onafhankelijk?

contra-expertise-bureau-breda

Verzekeraars zijn niet alleen de facilitair beheerders van onze gezamenlijke premiepot maar hebben ook een sociaal maatschappelijke functie. Daarnaast zijn zij ook ondernemers met een winstoogmerk waardoor hun onafhankelijkheid mogelijk op losse schroeven komt te staan. Om het gevoel van ongelijkheid en partijdigheid weg te nemen is Contra Expertise Punt opgericht. Dit zodat u zich door een 100% onafhankelijke expert kunt laten bijstaan om uw schade te verhalen.

contra-expertise-bureau-stormschade
contra-expert-stormschade

Voordelen van een rechtvaardig schadetraject

Waarom kiezen voor Contra Expertise Punt?

contra-expert-stormschade

Waarden en normen staan bij ons hoog in het vaandel, vandaar dat ANNA, onze virtuele medewerkster, zegt: “Altijd Nagaan Niets Aannemen.”

Zo verzamelen wij de relevante gegevens voor een juiste feitencasus om uw geleden schade op een rechtvaardige en eerlijke manier te verhalen. Eenvoud is de rode draad in het resultaat, wie eerlijk en oprecht onderneemt is de winnaar van morgen.

24/7 Bereikbaar

Zeker zijn van hulp als deze plotseling nodig is daarom zijn wij 24/7 bereikbaar.

Altijd maatwerk

Onze dienstverlening is maatwerk en voor u is kwaliteit een keuze.

Uw belang

Het gaat ons niet om de dialoog maar om de uitkomst voor u.

Eerlijk zakendoen

Alles wat voor u van waarde is moet van waarde blijven.

Jarenlange ervaring en vakkennis aan uw zijde

Ons team ervaren contra-experts

Ons team bestaat uit ervaren bouwkundige, inventaris en inboedel contra-experts die u met het eind voor ogen begeleiden van calamiteit naar zekerheid. De jarenlange ervaring en vakkennis zullen voor u leiden tot een meerwaarde bij het verhalen van uw geleden schade.

Johan
Meesters

Contra-expert

Adriaan van den Nieuwenhuijzen

Contra-expert

Henk
Pot

Contra-expert

Thom
Segeren

Contra-expert

“Wij zijn eerlijk, misschien een beetje eigenwijs maar altijd rechtvaardig.”

“Wij zijn eerlijk, misschien een beetje eigenwijs maar altijd rechtvaardig.”

Missie op contra expertise

Onze missie: het schaderegelingsproces weer menselijk maken

schade-expert-inbraak

Onze missie is om het wederzijds respect en vertrouwen met een menselijke benadering terug te brengen in het schaderegelingsproces. Zodat het schaderegelingstraject eerlijk en open met verzekerde wordt vastgesteld en afgewerkt.

Door het winstoogmerk van verzekeraars zijn de belangen vertroebeld en ligt de focus op het beperken van de schadelast en is men de sociaal-maatschappelijke functie uit het oog verloren. Vele verzekerden hebben het gevoel dat zij een ongelijke strijd leveren met betrekking tot het verhalen van hun geleden schade. De kennisachterstand van verzekerde ten opzichte van de door verzekeraar ingehuurde expert of eigen expert maakt de afstand tussen verzekerde en verzekeraar alleen maar groter. Redelijkheid en billijkheid zijn in onze huidige maatschappij helaas geen uitgangspunt meer, alleen de feiten gelden.

Vanuit dat oogpunt heeft Contra Expertise Punt het streven om samen met verzekerde de juiste feiten te verzamelen en de kloof tussen verzekerde en verzekeraar kleiner te maken. Zodat wij samen met verzekerde de geleden schade op een eerlijke en transparante manier voor hem of haar kunnen claimen.

schade-expert-inbraak

Visie op schadeafhandeling

Onze visie: altijd een eerlijk schadetraject 

contra-expertise-inbraakschade

Wij, Contra Expertise Punt, zien onszelf niet als luis in de pels voor verzekeraar maar als bruggenbouwer waar verzekerde terecht kan op het moment dat hij of zij plotseling hulp nodig heeft.

Bij een juridisch geschil raadpleeg je een jurist en bij schade raadpleeg je een contra-expert om u onafhankelijk bij te laten staan om samen uw geleden schade te verhalen. In het nieuwe normaal roepen wij verzekeraars op om solidariteit te tonen richting haar verzekerde en premiebetalers. Je wordt namelijk nooit groter door op een ander te gaan staan. Samen kun je werken aan een beter en slimmer morgen.

contra-expertise-inbraakschade

“Bij een juridisch geschil raadpleeg je een jurist en bij schade raadpleeg je een contra-expert”

“Bij een juridisch geschil raadpleeg je een jurist en bij schade raadpleeg je een contra-expert”

100% persoonlijke schadebegeleiding

Oprecht en betrokken

Wij zijn trots op onze persoonlijke aandacht en de 100% focus die wij u kunnen geven. Daarnaast zijn onze experts direct benaderbaar voor u.

Eerlijk verloop schadevaststelling

Focus op eerlijk resultaat

De contra-expertises van de Contra Expertise Punt zijn nergens tegen, maar staan juist voor een eerlijke, transparante en goede schadebegeleiding met de daarbij behorende schadevaststelling.

Stel hier uw vraag:

Contra Expertise Punt B.V.
Moerlaken 13
4871 JN Etten-Leur
085-0606164
info@cep.nu
contra-expert-inschakelen

Kosteloos betekent dat de verzekeringsmaatschappij onze factuur betaald, hetgeen bij wet is geregeld.