Zakelijke brandschade? Bel direct 085-0606164

Brandschade zakelijk

Bij zakelijke brandschade heeft uw continuïteit onze focus

contra-expert-brandschade-voor-ondernemes

Wanneer u getroffen wordt door brand en schade heeft, is dit direct en altijd merkbaar in uw dagelijkse bedrijfsvoering. Als ondernemer is het daarom van essentieel belang om vroegtijdig in het schaderegelingstraject een eigen contra-expert in te schakelen. De totale duur van de schadeafhandeling verhoudt zich namelijk direct tot uw bedrijfsresultaat. En daarmee ook tot de continuïteit van uw bedrijf. Kiest u ervoor om u professioneel bij te laten staan door een contra-expert van Contra Expertise Punt? In dat geval bent u verzekerd van een deskundige begeleiding en advies aangaande uw zakelijke brandschade. Uw contra-expert behoudt het overzicht op alle facetten en ontzorgt u waar mogelijk. Tevens is de contra-expert uw vertrouwenspersoon in deze hectische periode. Ons eerlijke advies is daarom: ga niet zomaar met de eerste de beste contra-expert in zee.

Neem altijd eerst contact op met Contra Expertise Punt.

Brandschade zakelijk

Bij brandschade is contra-expertise voor ondernemers veelal kosteloos

Conform artikel 7:959 van het Nederlands Wetboek heeft iedere verzekerde ondernemer recht op een eigen deskundige. Door gebruik te maken van dit recht voorkomt u dat u wordt geconfronteerd met een kennisachterstand en de schijn van mogelijke partijdigheid bij de expert van de verzekeringsmaatschappij. Uw recht op contra-expertise staat beschreven in de Nederlandse wet en staat vermeld in uw polisvoorwaarden. De enige voorwaarden voor een kosteloze contra-expertise zijn dat het gemaakte aantal uren in verhouding staat tot de geleden brandschade en dat uw schadeclaim inzichtelijk gemaakt wordt. Met een efficiënte aanpak van uw contra-expert en een georganiseerde samenwerking bent u verzekerd van een voorspoedig verloop.

;

Veelal kosteloos

;

Volledig ontzorgd

;

Maximale vergoeding

;

Starten met einddoel voor ogen

“Het voorkomen van een rechtsgang is altijd winst! Raadpleeg daarom altijd een eigen en onafhankelijke contra-expert.”

“Het voorkomen van een rechtsgang is altijd winst! Raadpleeg daarom altijd een eigen en onafhankelijke contra-expert.”

Brandschade-expert voor ondernemers

Een brandschade-expert van CEP zorgt voor controle en een optimale schadevergoeding

Als ondernemer heeft u controle over elk facet van uw bedrijf. Dit zorgt er namelijk voor dat u uw doelen behaalt. Uw werknemers zijn stuk voor stuk specialisten op hun eigen kennisveld en afdeling. Vanuit dit specialisme werken zij dagelijks mee om uw doelen en gewenste bedrijfsresultaat te behalen. Want als ondernemer zelf overal de specialist in willen zijn, brengt uw bedrijf nergens. Bij een bedrijfsbrand is dit niet anders. De specialist is hier uw eigen contra-expert. Afgestemd op uw doelen, begint deze met een glashelder eindresultaat voor ogen en neemt slechts genoegen met een optimaal resultaat.

“Contra-expertise en ontzorging zijn voor iedere ondernemer een must. Zodat u zich kunt focussen op uw bedrijfsvoering terwijl uw contra-expert uw schadeclaim behandelt en claimt.”

“Contra-expertise en ontzorging zijn voor iedere ondernemer een must. Zodat u zich kunt focussen op uw bedrijfsvoering terwijl uw contra-expert uw schadeclaim behandelt en claimt.”

De 4 operationele en financiële voordelen van een CEP contra-expert bij een zakelijke brandschade:

Het belang van een eigen onafhankelijke contra-expert bij een bedrijfsbrand mag inmiddels duidelijk zijn. Hieronder vindt u een korte opsomming van de werkzaamheden die u mag verwachten van uw eigen contra-expert.

Contra-expert brandschade

#1 | Oprechte aandacht en begrip voor uw emoties

contra-expertise-advies-bij-brandschade-zakelijk
Een bedrijfsbrand als calamiteit heeft altijd ontzettend veel impact. Uiteraard moet er zakelijk een hoop geregeld worden. Maar ook emotioneel en mentaal zorgt brand voor flinke onzekerheden bij gedupeerde ondernemers. Daarom starten wij een contra-expertise- traject altijd met een goed gesprek. Dit om een luisterend oor te bieden. Maar ook om al pratende inzicht te krijgen in uw zakelijke belangen en het wederzijdse vertrouwen op te bouwen. Zo leggen we meteen de juiste fundering voor de verdere relatie tussen u als ondernemer en de contra-expert.
contra-expertise-advies-bij-brandschade-zakelijk

Hulp bij brandschade 

#2 | Direct accurate hulp bij uw eerste behoeften en het borgen van de bedrijfscontinuïteit

contra-expertise-hulp-bij-brandschade-ondernemers
Of u door brandschade nu geheel of gedeeltelijk buiten bedrijf gesteld bent, de eerste stap is de belangrijkste: samen met uw contra-expert uw verdere koers en eerste behoeften bepalen. De grote vraag hier is dan altijd: hoe wilt u verder? In alle commotie blijkt dat vaak een vraag waarbij een pasklaar antwoord niet direct voor de hand ligt. Maar wanneer u uw koers weer helder voor ogen hebt, is de volgende stap het beperken van de gevolgschade. Kiest u voor een snelle doorstart? Dan zijn er wellicht vervangende machines en een tijdelijke locatie nodig. Ook hierbij kunt u rekenen op de steun en ervaring van uw contra-expert.
contra-expertise-hulp-bij-brandschade-ondernemers

Brandschade expertise zorgvuldig uitgevoerd

#3 | Uw contra-expert stelt zorgvuldig uw materiële en bedrijfsschadeclaim vast

contra-expertise-bij-zakelijke-brandschade
De volgende stap is het daadwerkelijk fysiek inventariseren van de schade. Onze contra-expert brengt de schade overzichtelijk in beeld. Dit gebeurt door de nog visueel waarneembare inventaris en opstal te fotograferen en te documenteren. Indien mogelijk gewaardeerd aan de hand van uw activalijsten. Echter zijn er altijd diverse inventarisstukken die niet op de balans terug te vinden zijn maar die wel tot uw bedrijfsinventaris behoren. Deze hebben dus wel degelijk een functionele restwaarde en worden door de expert dus meegenomen in de totale schadeclaim. Ook brengt onze contra-expert uw bedrijfsschade en omzetverlies in beeld. Dit doet hij samen met uw accountant. Uw bedrijfsschade stopt pas wanneer u weer volledig in bedrijf bent. Voor ons is dat het punt wanneer uw omzet het niveau van uw toetsbare prognose heeft bereikt.
contra-expertise-bij-zakelijke-brandschade

Brandschade vergoeding

#4 | Uw brandschade-claim bespreken, het schadebedrag claimen en de akte opstellen
contra-expert-claimen-brandschade-mkb
De materiële opstal- en inventarisclaim wordt vermeerderd met de directe en indirecte extra kosten. Tezamen vormen deze uw totale schadeclaim. Daarnaast wordt uw bedrijfsschade in samenspraak met uw accountant vastgesteld. Uw contra-expert bespreekt de claims eerst met u. En pas daarna met de schade-expert van de verzekeringsmaatschappij. Deze vergelijkt de contra-schadeclaim met diens eigen bevindingen. Is er overeenstemming? Dan is het moment aangebroken om de Akte van Taxatie voor akkoord te ondertekenen. Hierna handelt uw verzekeringsmaatschappij uw schadevergoeding verder af. Dit conform de gemaakte afspraken in uw verzekeringspolis en bijbehorende polisvoorwaarden.
contra-expert-claimen-brandschade-mkb

“Bij een grotere calamiteit wordt u overmand door emoties en wordt u vaak ongevraagd benaderd door commerciële expertisebureaus. Ga niet direct met hen in zee. Overleg eerst met uw tussenpersoon of accountant. Of neem contact op met Contra Expertise Punt.”

“Bij een grotere calamiteit wordt u overmand door emoties en wordt u vaak ongevraagd benaderd door commerciële expertisebureaus. Ga niet direct met hen in zee. Overleg eerst met uw tussenpersoon of accountant. Of neem contact op met Contra Expertise Punt.”

Contra-expertise brandschade

Schakel daarom altijd direct een eigen contra-expert in bij zakelijke brandschade

Bij een bedrijfsbrand loopt het totale schadebedrag al snel flink op. De belangen zijn dan ook groot. Zowel voor de verzekeringsmaatschappij als voor u als ondernemer. Daarom is het belangrijk dat u niet onnodig wacht en direct een beroep doet op uw recht op contra-expertise. Zelfs wanneer de expert van de maatschappij, de verzekeringsmaatschappij zelf of uw tussenpersoon dit afraadt. Zo voorkomt u tevens de schijn van partijdigheid en bespoedigt u het schadetraject. Wilt u hier meer over weten, kunt u ons vrijblijvend contacten voor meer informatie.

Correct chronologisch verloop bij zakelijke brandmelding:

1

112

De 112 alarmcentrale schakelt direct de brandweer in.

2

Brandweer

Na het sein ‘Brand meester’ schakelt brandweer met Stichting Salvage.

3

St. Salvage

Stichting Salvage coördineert de eerste operationele en emotionele support.

4

Tussenpersoon

Uw tussenpersoon informeert uw verzekering.

5

Contra-expert

U beroept zich op uw recht van contra-expertise.

“Bij brandschade is een contra-expertise onmisbaar wanneer u het schaderegelingstraject optimaal wilt laten verlopen.”

“Bij brandschade is een contra-expertise onmisbaar wanneer u het schaderegelingstraject optimaal wilt laten verlopen.”

Contra-expert brandschade

In maximaal 5 administratieve stappen garandeert CEP u een spoedig schadetraject en een maximale financiële vergoeding:

contra-expertise-bureau-voor-hulp-bij-zakelijke-brandschade

#1 | Overeenkomst contra-expertise

contra-expertise-bureau-voor-hulp-bij-zakelijke-brandschade

Het is uw brandschade. Het is dus ook aan u om een contra-expert in te schakelen. Uw contra-expert handelt uw brandschade vanuit eigen expertise volledig af in uw belang. Contra-expertise is een aan u geboden recht, conform de Nederlandse wet en de polis. Ons advies: neem contact op en maak gebruik van dit recht.

contra-expert-inschakelen-bij-brandschade-zakelijk

#2 | Akte van Benoeming

contra-expert-inschakelen-bij-brandschade-zakelijk

De Akte van Benoeming is de overeenkomst tussen de verzekeringsmaatschappij en haar expert en uw eigen contra-expert. In deze akte wordt tevens een onpartijdige derde expert benoemd: de arbiter. Deze zal bij een disakkoord een eigen expertise uitvoeren en zo het definitieve schadebedrag aangaande uw brandschade bepalen.

contra-expert-brandschade-claimen-mkb

#3 | Akte van Cessie

contra-expert-brandschade-claimen-mkb

In de Akte van Cessie geeft u uw contra-expert het recht om de reëel gemaakte kosten namens u te verhalen bij uw verzekeringsmaatschappij. Dit betreft alle gemaakte kosten voor het in beeld brengen en opstellen van uw schadeclaim.

brandschade-expert-schadeclaim-ondernemers

#4 | Akte van Taxatie

brandschade-expert-schadeclaim-ondernemers

De Akte van Taxatie is het bewijs van overeenstemming tussen de expert van de verzekeringsmaatschappij en uw eigen contra-expert. Kort gezegd betekent dit dat de beide experts akkoord zijn over de hoogte van uw direct en indirect geleden brandschade.

schade-expertise-brandschade-eerlijke-schadevergoeding-ondernemers

#5 | Akte van Disakkoord

schade-expertise-brandschade-eerlijke-schadevergoeding-ondernemers

Het is ook mogelijk dat de expert van de verzekeringsmaatschappij en uw eigen contra-expert geen overeenstemming vinden. In dat geval is er de Akte van Disakkoord. De derde en onafhankelijke expert uit de Akte van Benoeming stelt dan, na een eigen expertise, uw definitieve schadebedrag vast.

brandschade-melden-eerlijke-schadevergoeding-ondernemers

Schadeafhandeling en een maximale financiële vergoeding

brandschade-melden-eerlijke-schadevergoeding-ondernemers

Nu het definitieve schadebedrag is vastgesteld, is het tijd voor de financiële afhandeling van uw brandschade. Dit gebeurt conform de gemaakte afspraken in uw verzekeringspolis en bijbehorende polisvoorwaarden.

Zakelijke brandschade

Een zakelijke brandschade is een complex en tijdrovend traject

Om ervoor te zorgen dat u geen tijd verliest met zaken die u kosteloos uit handen genomen kunnen worden, is het zaak altijd een contra-expert in de arm te nemen bij een zakelijke brandschade. Dit scheelt u tijd, maar ook bent u verzekerd van een optimale schadevergoeding. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.

Zakelijke brandschade? Bel 085-0606164

Of stel hier uw vraag…

Contra Expertise Punt B.V.
Moerlaken 13
4871 JN Etten-Leur
085-0606164
info@cep.nu
contra-expertise-bureau-cep-logo

Kosteloos betekent dat uw verzekeringsmaatschappij onze factuur veelal volledig betaald, hetgeen bij wet is geregeld.