Zakelijke waterschade? Bel direct 085-0606164

waterschade zakelijk

Een grondige inventarisatie voor een optimale schadevergoeding

contra-expert-waterschade-voor-ondernemers

Waterschade is een vervelende schade die altijd kruipt waar het niet gaan mag. Zo kan zelfs de kleinste lekkage al snel grote gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering. Waterschade ontstaat vaak door een lekkage aan de opstal, de leidingen of neerslag. Maar ook optrekkend vocht is een waterschade. Een heikel punt bij waterschade is de gevolgschade. Want de gevolgschade laat zich in zijn totale omvang pas echt goed zien met het verstrijken van de tijd. Storingen aan elektronica, opzwellend hout en stucwerk zijn hierbij slechts enkele voorbeelden van gevolgschades. Daarom is het van groot belang dat u meteen vanaf het begin de juiste stappen zet. Kies er daarom voor om u professioneel bij te laten staan door een contra-expert van Contra Expertise Punt. In dat geval bent u namelijk verzekerd van een deskundige begeleiding en advies aangaande uw zakelijke waterschade. Uw contra-expert behoudt het overzicht op alle facetten van de schadeafhandeling en ontzorgt u waar mogelijk. Daarnaast is de contra-expert uw vertrouwenspersoon en bewaakt samen met u de bedrijfscontinuïteit en het schadetraject. Ons eerlijke advies is daarom; kies bewust en ga niet zomaar met de eerste de beste contra-expert in zee.

Neem altijd eerst contact op met Contra Expertise Punt.

 

Waterschade zakelijk

Contra-expertise is ook bij waterschade voor ondernemers veelal kosteloos

Conform artikel 7:959 van het Nederlands Wetboek heeft iedere verzekerde ondernemer recht op een eigen deskundige. Door gebruik te maken van dit recht, ondermijnt u meteen de schijn van eventuele partijdigheid bij de expert van de verzekeringsmaatschappij. Weet dus dat uw recht op contra-expertise in de Nederlandse wet is vastgelegd en conform uw polisvoorwaarde is gedekt.

Hierin staat o.a. beschreven dat de reële kosten voor uw contra-expertise betaald worden door uw verzekeringsmaatschappij. De enige voorwaarden is dat het gemaakte aantal uren door uw contra-expert in verhouding staat tot de omvang van de geleden waterschade. Een ervaren contra-expert kent de route en meest efficiënte aanpak bij uw waterschade.

Zo bent u vooraf verzekerd van een georganiseerd schaderegelingstraject en een optimale schadevergoeding.

;

Veelal kosteloos

;

Volledig ontzorgd

;

Maximale vergoeding

;

Met uw behoeften en einddoel voor ogen

“De rol van de contra-expert is bij schade goed te vergelijken met de rol van een jurist of een advocaat. Bij schade is het dus raadzaam dat u een contra-expert raadpleegt.”

“De rol van de contra-expert is bij schade goed te vergelijken met de rol van een jurist of een advocaat. Bij schade is het dus raadzaam dat u een contra-expert raadpleegt.”

schade-expert waterschade voor ondernemers

Uw CEP waterschade-expert garandeert een gecontroleerd schadetraject en een optimale schadevergoeding

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen uw bedrijf. De dagelijkse bedrijfsvoering doet u samen met uw team. Dit geheel van visies en inspanningen brengt uw bedrijf steeds van A naar B. En niet in de laatste plaats omdat u vertrouwt op uw werknemers als specialisten in hun vakgebied. Want overal zelf de beste specialist in denken te zijn brengt uw bedrijf nergens. Sommige zaken zijn nu eenmaal beter af in de handen van anderen. Bij waterschade is dit niet anders. Uw eigen schade-expert is hier uw waterschade- expert. Afgestemd op uw behoeften en doelen handelt deze in uw belang en gaat voor een optimaal eindresultaat.

“Het is in de Nederlandse Wet en in uw polisvoorwaarden beschreven dat u zich altijd mag laten bijstaan door een zelf gekozen contra-expert. Kies bewust en maak gebruik van dit recht.”

“Het is in de Nederlandse wet en in uw polisvoorwaarden beschreven dat u zich altijd mag laten bijstaan door een zelf gekozen contra-expert. Maak gebruik van dit recht.”

De 4 operationele en financiële voordelen van een CEP contra-expert bij uw zakelijke waterschade:

Het belang van een eigen onafhankelijke contra-expert bij waterschade mag inmiddels duidelijk zijn. Hieronder vindt u een korte opsomming van de werkzaamheden die u mag verwachten van deze expert. 

Contra-expert waterschade

#1 | Oprechte aandacht en begrip voor uw emoties
contra-expertise-advies-bij-waterschade-zakelijk

Bij een waterschade moet er altijd een hoop geregeld worden met de verhuurder en/of uw tussenpersoon. Maar ook zakelijk gezien vraagt waterschade veel aandacht. Denk maar eens aan verloren voorraden, defecte machines, ICT-hardware en bedrijfskritische data. Omdat dit op zichzelf al een flinke organisatie is, is direct een eigen contra-expert inschakelen een verstandige keuze. Een contra-expertise start bij Contra Expertise Punt altijd met een inventariserend gesprek. Dit om u een luisterend oor te bieden. Maar ook om al pratende het wederzijds vertrouwen op te bouwen. Zo leggen we op een informele wijze meteen het fundament voor uw verdere relatie met uw contra-expert.

contra-expertise-advies-bij-waterschade-zakelijk

contra-Expertise waterschade voor directe hulp

#2 | Accurate hulp bij uw directe behoeften en het borgen van de bedrijfscontinuïteit
contra-expertise-hulp-bij-waterschade-ondernemers

Of u nu door waterschade geheel of gedeeltelijk buiten bedrijf gesteld bent, het zetten van de eerste juiste stap is belangrijk. Bij waterschade is deze stap het bepalen van uw acute behoeften en de doelen. Dit doet u het best samen met uw eigen contra-expert. Hoe ernstig is de waterschade voor uw continuïteit? Hoe gaat u verder? Bij een flinke materiële schade is die vraag vaak niet 1-2-3 beantwoord. Uw contra-expert begeleidt u ook hier richting de best passende oplossing. Wanneer uw behoeften en doelen helder zijn, is de volgende stap het beperken van de gevolgschade. Hoe bent u snel weer volledig in bedrijf? Moet er een opkoper gezocht worden voor uw beschadigde inventaris en voorraad? Heeft u vervangende machines, ICT-voorzieningen en/of voorraad nodig? Ook hierbij kunt u rekenen op de steun en ervaring van uw contra-expert.

contra-expertise-hulp-bij-waterschade-ondernemers

expertisebureau waterschade

#3 | Uw contra-expert stelt zorgvuldig uw materiële waterschade- en bedrijfsschadeclaim vast

contra-expertise-bij-zakelijke-waterschade

De volgende stap is volledig aan de contra-expert: namelijk het daadwerkelijk fysiek inventariseren van uw waterschade. Dit gebeurt door de visueel waarneembare waterschade te fotograferen en te documenteren. Echter staat uw geleden schade niet altijd op de balans vermeld. Zo behoren boekhoudkundig afgeschreven materialen, welke niet aan het gebruik onttrokken zijn, ook tot uw schade. Hiermee hebben ze dus een functionele restwaarde.

Onze bedrijfsschade contra-expert brengt vervolgens uw omzetverlies in beeld. Dit doet hij samen met uw accountant. De bedrijfsschade houdt pas op als u weer volledig in bedrijf bent. Voor ons is dat het punt waarop uw omzet het toetsbare niveau van uw beoogde prognose heeft bereikt.

contra-expertise-bij-zakelijke-waterschade

Schade expert waterschade

#4 | Uw waterschade-claim bespreken, het schadebedrag claimen en de akte opstellen
contra-expert-claimen-waterschade-mkb

De materiële opstal- en inventarisclaim wordt vermeerderd met uw bedrijfsschade en de totale directe en indirecte extra kosten. Tezamen vormen deze uw totale schadeclaim aangaande uw waterschade. Uw contra-expert bespreekt deze schadeclaim met u. En pas daarna met de schade-expert van de verzekeringsmaatschappij. Deze vergelijkt de contra-schadeclaim met diens eigen bevindingen. Is er overeenstemming? Dan is voor u het moment aangebroken om de Akte van Taxatie voor akkoord te ondertekenen. Hierna handelt uw verzekeringsmaatschappij uw schadevergoeding verder af. Dit conform de gemaakte afspraken in uw verzekeringspolis en bijbehorende polisvoorwaarden.

contra-expert-claimen-waterschade-mkb

“Bij een calamiteit wordt u veelal ongevraagd benaderd door commerciële expertisebureaus. Overleg daarom altijd eerst met uw tussenpersoon of accountant. Of neem contact op met Contra Expertise Punt.”

“Bij een calamiteit wordt u veelal ongevraagd benaderd door commerciële expertisebureaus. Overleg daarom altijd eerst met uw tussenpersoon of accountant. Of neem contact op met Contra Expertise Punt.”

Waterschade expert

Schakel daarom altijd direct een eigen contra-expert in bij een zakelijke waterschade

Bij een waterschade loopt het totale schadebedrag al snel flink op. Dit betekent dat de financiële belangen voor zowel u als ondernemer als voor de verzekeringsmaatschappij groot zijn. Daarom is het belangrijk dat u niet onnodig lang wacht en direct een beroep doet op uw recht op contra-expertise. Zelfs wanneer de expert van de maatschappij, de verzekeringsmaatschappij, of uw tussenpersoon dit afraadt. Naast het uitsluiten van eventuele belangenverstrengeling bespoedigt uw eigen waterschade-expert ook het gehele verloop van het schadetraject. Wilt u hier meer over weten? Contact ons vrijblijvend voor meer informatie.

Juiste verloop bij een zakelijke waterschade:

1

112

Alleen 112 bellen bij levensbedreigende situatie, risico op kortsluiting of brand.

2

Brandweer

De brandweer schakelt indien nodig met St. Salvage voor praktische hulp en advies.

3

Verhuurder

Bel de verhuurder van uw bedrijfspand. Deze regelt de opstalschade met eigen tussenpersoon.

4

Tussenpersoon

Bel uw tussenpersoon voor uw eigen opstal- en inventarisschade.

5

Contra-expert

Neem contact op met Contra Expertise Punt voor een contra-expertise aangaande uw waterschade.

“Het recht op een eigen contra-expert is in de Nederlandse wet en in uw polisvoorwaarden vastgelegd. Kies bewust en kies voor een eigen expert.”

“Het recht op een eigen contra-expert is in de Nederlandse wet en in uw polisvoorwaarden vastgelegd. Kies bewust en kies voor een eigen expert.”

Contra-expert waterschade

In maximaal 5 administratieve stappen garandeert CEP u een voorspoedig schadetraject en een maximale financiële vergoeding:

contra-expertise-bureau-voor-hulp-bij-zakelijke-waterschade

#1 | Overeenkomst contra-expertise

waterschade-expert-schadeclaim-ondernemers

Het is uw waterschade. Het is dus ook aan u om een contra-expert in te schakelen. Uw eigen ervaren contra-expert handelt uw waterschade volledig af in uw belang. Contra-expertise is uw recht. Ons advies: neem contact op en maak gebruik van dit recht.

contra-expert-inschakelen-bij-waterschade-zakelijk

#2 | Akte van Benoeming

contra-expert-inschakelen-bij-waterschade-zakelijk

De Akte van Benoeming is de overeenkomst tussen uw eigen contra-expert en de expert van de verzekeringsmaatschappij. Ook wordt er in deze akte een onpartijdige derde expert benoemd: de arbiter. Deze zal bij een disakkoord een eigen expertise uitvoeren en zo het definitieve schadebedrag aangaande uw waterschade bepalen. 

contra-expert-waterschade-claimen-mkb

# 3 | Akte van Cessie

contra-expert-waterschade-claimen-mkb

In de Akte van Cessie geeft u uw contra-expert het recht om de reëel gemaakte kosten in te dienen bij  uw verzekeringsmaatschappij. Deze reëel gemaakte kosten hebben betrekking op het in beeld brengen en het opstellen van uw schadeclaim.

waterschade-expert-schadeclaim-ondernemers

#4 | Akte van Taxatie

waterschade-expert-schadeclaim-ondernemers

De Akte van Taxatie is het bewijs van overeenstemming tussen de expert van de verzekeringsmaatschappij en uw eigen contra-expert. Kort gezegd betekent dit dat de beide experts dezelfde visie hebben over de omvang en hoogte van uw directe en indirecte waterschade.

schade-expertise-waterschade-eerlijke-schadevergoeding-ondernemers

#5 | Akte van Disakkoord

schade-expertise-waterschade-eerlijke-schadevergoeding-ondernemers

Het is ook mogelijk dat de expert van de verzekeringsmaatschappij en uw eigen contra-expert geen overeenstemming vinden. In dat geval is er de Akte van Disakkoord. De derde en onafhankelijke aangewezen expert uit de Akte van Benoeming stelt dan, na een eigen expertise, het definitieve schadebedrag vast.

waterschade-melden-eerlijke-schadevergoeding-ondernemers

Schadeafhandeling en een maximale vergoeding van uw zakelijke waterschade

waterschade-melden-eerlijke-schadevergoeding-ondernemers

Nu het definitieve schadebedrag is vastgesteld, is het tijd voor de financiële afhandeling van uw waterschade. Dit gebeurt conform de gemaakte afspraken in uw verzekeringspolis en bijbehorende polisvoorwaarden.

Zakelijke waterschade

Een waterschade is een complex en tijdrovend traject

Om ervoor te zorgen dat u geen tijd verliest met zaken die u kosteloos uit handen genomen kunnen worden, is het zaak altijd een contra-expert in de arm te nemen bij een zakelijke waterschade. Dit scheelt u tijd, maar ook bent u verzekerd van een optimale schadevergoeding. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.

Zakelijke waterschade? Bel 085-0606164

Stel hier uw vraag…

Contra Expertise Punt B.V.
Moerlaken 13
4871 JN Etten-Leur
085-0606164
info@cep.nu
contra-expertise-bureau-cep-logo

Kosteloos betekent dat uw verzekeringsmaatschappij onze factuur veelal volledig betaald, hetgeen bij wet is geregeld.