Contra-expertise is een aan u geboden recht.
Maak gebruik van úw recht: bel 085-0606164

Contra-expertise-punt

Kosteloos hulp bij schade en een optimale financiële vergoeding

contra-expertise-bureau-voor-particulieren

Veel particulieren en ondernemers vertrouwen bij een calamiteit volledig op hun verzekeringsmaatschappij en de aangedragen schade-expert. Kleinere en niet complexe schademeldingen worden veelal van achter een bureau afgehandeld. Bij grotere en meer complexe schademeldingen schakelt uw verzekeringsmaatschappij een eigen schade-expert of een commercieel extern expertisebureau in. Maar doet deze manier van schadeafhandeling wel recht aan úw recht? Gaan deze schade-experts voor een maximale schade-uitkering aan u? Of juist voor de meest acceptabele schade-uitkering voor de verzekeringsmaatschappij?

Of bel direct 085-0606164

“De door uzelf gekozen contra-expert is voor u kosteloos en spreekt de taal van de verzekeringswereld. Uw recht op contra-expertise is bij de Nederlandse wet bepaald en in uw polisvoorwaarden opgenomen.”

“De door uzelf gekozen contra-expert is voor u kosteloos en spreekt de taal van de verzekeringswereld. Uw recht op contra-expertise is bij de Nederlandse wet bepaald en in uw polisvoorwaarden opgenomen.”

Contra-expertise

Claim nu uw schade zonder kosten met een eigen contra-expert

Met een onafhankelijk expertisebureau en de juiste contra-expert in de arm bent u verzekerd van een gelijkwaardig en eerlijk proces rondom uw schadeafhandeling. Daar waar een door de maatschappij betaalde schade-expert hoofdzakelijk de hoogte van de schade vaststelt, handelt de onafhankelijke en door u gekozen contra-expert op alle vlakken in úw belang.

;

Onafhankelijk

;

Rechtvaardig

;

Transparant

;

Een beetje eigenwijs

;
Service van vroeger anno nu

 “Bij een grotere calamiteit wordt u veelal ongevraagd en onaangekondigd benaderd door commerciële expertisebureaus. Handel niet vanuit emotie maar overleg eerst met uw tussenpersoon of accountant. Of neem direct contact op met Contra Expertise Punt zodat u weloverwogen de juiste onafhankelijke contra-expert kiest voor uw calamiteit.”

“Bij een grotere calamiteit wordt u veelal ongevraagd en onaangekondigd benaderd door commerciële expertisebureaus. Handel niet vanuit emotie maar overleg eerst met uw tussenpersoon of accountant. Of neem direct contact op met Contra Expertise Punt zodat u weloverwogen de juiste onafhankelijke contra-expert kiest voor uw calamiteit.”

contra-expert inschakelen

Ontdek wat kan en ervaar de gemakken van een contra-expert die u ontzorgt en uw schade claimt

Het inschakelen van een eigen contra-expert is zeker geen blijk van wantrouwen richting uw verzekeringsmaatschappij. Het is uw goed recht. Uw recht op contra-expertise is namelijk opgenomen in de Nederlandse wet en in uw polisvoorwaarden. Daarom worden de kosten voor een contra-expertise in de meeste gevallen volledig vergoed. De beslissing om niet te kiezen voor een eigen contra-expert wordt dus helaas vaak genomen op basis van onwetendheid. Informeer daarom altijd eerst vrijblijvend of een contra-expertise wel bij uw schade past. Zo zet u de eerste en enig juiste stap richting een snelle en passende schadeoplossing voor uw calamiteit.

Maak hieronder uw keuze:

“Het is in de Nederlandse wet en in uw polisvoorwaarden beschreven dat u zich altijd mag laten bijstaan door een zelf gekozen contra-expert. Maak gebruik van dit recht.”

“Het is in de Nederlandse wet en in uw polisvoorwaarden beschreven dat u zich altijd mag laten bijstaan door een zelf gekozen contra expert. Maak gebruik van dit recht.”

ONAFHANKELIJK Expertisebureau

Uw financieel belang voorop

Zet een slimme eerste stap. Maak door middel van een onafhankelijk contra-expertisebureau gebruik van uw recht op contra-expertise. Zo krijgt u waar u recht op heeft. Uw eigen onafhankelijke contra-expert begeleidt uw schadeclaim vanaf de eerste inventarisatie van uw schade tot aan het moment van de financiële afhandeling.

onafhankelijke schaderegeling

Praktisch en mentaal ontzorgd

Uw onafhankelijke schade-expert is ter zake deskundig aangaande de procedures en assurantiepolissen en staat u van A tot Z bij om uw schade onderbouwd te verhalen. Met de kennisvoorsprong van uw contra- expert wordt u niet onnodig belast en wordt u grotendeels ontzorgd. Recht doen aan elke schadesituatie is het uitgangspunt!

kosten contra-expertise

Wat kost een contra expertise?

Voor u kost een contra-expertise meestal niets. De gemaakte expertise-uren om uw schade inzichtelijk te maken moeten redelijk zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen. Het aantal gemaakte expertise-uren hangt af van het belang, de omstandigheden, de complexiteit en de omvang van uw schade.

Stel hier uw vraag:

Contra Expertise Punt B.V.
Moerlaken 13
4871 JN Etten-Leur
085-0606164
info@cep.nu
contra-expertise-bureau-cep-logo

Kosteloos betekent dat de verzekeringsmaatschappij onze factuur betaalt, hetgeen bij wet is geregeld.