Zakelijke schade? Bel direct 085-0606164

Contra-expert

Hulp bij uw zakelijke schade en een optimale vergoeding

contra-expert-voor-optimale-schadevergoeding-ondernemers

Bent u als ondernemer getroffen door een calamiteit of schade? De totale directe en indirecte impact is vaak moeilijk te overzien. Een eigen onafhankelijke schade-expert biedt hier soelaas. Wel is het goed te beseffen dat een door de maatschappij aangestelde schade-expert ook echt werkt voor de verzekeringsmaatschappij. Een door uzelf gekozen onafhankelijke contra-expert kent dezelfde verantwoordelijkheid als de door verzekeraar aangestelde schade-expert. Dit met het grote verschil dat u nu als ondernemer zelf de opdrachtgever bent. Hierdoor denkt uw contra-expert op alle vlakken met u mee en handelt deze enkel in uw belang. En dat is een hele zorg minder.

;

Veelal kosteloos

;

Volledig ontzorgd

;

Optimale vergoeding

;

Met uw behoeften en einddoel voor ogen

schade vaststellen en Verzekeringsfraude melden

Met een deskundige contra-expert voorkomt u discussies over uw schadeclaim met uw verzekeringsmaatschappij  

contra-expertise-voor-ondernemers

Meer informatie?
085-0606164

Bij een schademelding streven alle partijen eigenbelangen na om de geleden schade te beperken. Zo zal de schade-expert van de maatschappij naast het vaststellen van uw schade tevens alert zijn op mogelijke fraude-indicatoren. Hierdoor ontstaan regelmatig forse misverstanden en worden er subjectieve standpunten ingenomen. Dit met als gevolg dat u als verzekerde onterecht wordt benadeeld en gestigmatiseerd. Voorkom kennisachterstand en kies bij bedrijfsschade bewust voor een eigen onafhankelijke en deskundige contra-expert. 

Meer informatie?
085-0606164

Uw schaderegeling en begeleiding van vandaag zijn de nieuwe start van morgen.”

“Uw schaderegeling en begeleiding van vandaag zijn de nieuwe start van morgen.”

contra-expert

Selecteer hieronder uw schade:

Brandschade

Waterschade

Inbraakschade

Stormschade

Autoschade

Brandschade

Waterschade

Inbraakschade

Stormschade

Autoschade

Brandschade zakelijk

Na het sein ‘brand meester’, helpt uw contra-expert u ook financieel weer uit de brand

contra-expert-bij-brandschade

Een bedrijfsbrand heeft een grote impact.  Wist u dat van alle ondernemers die middels een open polis verzekerd zijn, maar liefst 70% na een grotere calamiteit alsnog failliet gaat of in de financiële problemen raakt? Met een eigen contra-expert aan uw zijde bent u ervan verzekerd dat u de juiste eerste stappen zet richting een professionele aanpak. De onafhankelijke contra-expert brengt uw materiële schade en omzetverlies volledig en zorgvuldig in beeld. En dat merkt u niet alleen in het verloop van het schadetraject, maar ook in de hoogte van uw uiteindelijke schadevergoeding.

contra-expert-bij-brandschade

Waterschade zakelijk

Uw contra-expert is de drijvende kracht bij het claimen en verhalen van uw zakelijke waterschade
contra-expert-bij-waterschade

Globaal zijn er 3 soorten waterschade: directe schade, indirecte schade, en schade veroorzaakt door leiding- en afvoerwater. Bij waterschade en vochtschade kan zelfs de kleinste lekkage al grote gevolgen hebben. Zo kunnen bijvoorbeeld uw voorraad, inventaris, machinepark en/of ICT-omgeving ernstig beschadigd raken. Uw eigen contra-expert haalt de onderste steen boven. Naast de materiële schade is er voldoende aandacht voor omzetderving, wat zo een wezenlijk onderdeel wordt van uw totale schadeclaim.

contra-expert-bij-waterschade

Inbraakschade zakelijk

Enkel de dagwaarde vergoeden bij een bedrijfsinbraak is ontoereikend

contra-expert-bij-inbraakschade

Inbraak kan een grote invloed hebben op uw bedrijfsvoering. Er zijn vreemden in uw bedrijf geweest en hebben mogelijk zaken gestolen waar uw bedrijfsvoering hinder van ondervindt. Naast het gemis van materiële zaken is er misschien gevoelige bedrijfsinformatie ontvreemd. Uw eigen contra-expert inventariseert samen met u de gestolen goederen en bespreekt de mogelijke bedrijfsgevolgschade. Dit om tot een eerlijke en totale schadeclaim te komen.

contra-expert-bij-inbraakschade

Stormschade zakelijk

Met een eigen contra-expert trotseert u de gevolgen van uw zakelijke stormschade

contra-expert-bij-stormschade

Storm, hagel, wateroverlast en harde rukwinden. Het gevolg: omgevallen bomen, beschadigde bedrijfsgebouwen, bijgebouwen en auto’s. In de meeste opstalverzekeringen is de schade als gevolg van een storm (windkracht 7 Bf) gedekt. Bent u getroffen door stormschade? Zorg dan, indien mogelijk, zelf in eerste instantie voor voldoende en doeltreffende noodvoorzieningen. Dit om ergere schade te voorkomen. Samen met uw eigen contra-expert inventariseert u de directe en indirecte schade zodat uw algehele bedrijfsvoering niet verder nadelig wordt beïnvloed.

contra-expert-bij-stormschade

Verkeersschade zakelijk

Ook bij verkeersschade helpt een contra-expert van CEP u snel weer op weg

contra-expert-autoschade

Vaak draait het om de details, zo ook bij voertuigschade. Details beïnvloeden de waarde van het voertuig enorm. Heeft een van uw voertuigen schade opgelopen? In dat geval komt er een expert van de maatschappij of een door de maatschappij ingehuurde expert om de schade vast te stellen. Bent u het niet eens met de vastgestelde schade of wenst u een second opinion? De experts van Contra Expertise Punt staan in heel Nederland voor u klaar.

contra-expert-autoschade

Kosten contra-expert

Ook voor ondernemers is een eigen contra-expert veelal geheel kosteloos

Conform artikel 7:959 van het Nederlands Wetboek heeft iedere verzekerde ondernemer recht op eigen deskundigen. Ons advies; maak gebruik van dit recht. Zo voorkomt u direct uw kennisachterstand en de schijn van mogelijke partijdigheid bij de expert van de verzekeringsmaatschappij. Nadat u uw eigen onafhankelijke contra-expert heeft aangesteld vraagt deze de Akte van Benoeming, uw polisvoorwaarden en andere relevante zaken op. Uw contra-expert is ter zake deskundig en weet waarop te letten. Naast de gehele ontzorging is de jarenlange ervaring van uw expert uw voorsprong en een groot voordeel bij het optimaal afwikkelen van uw schade.

Bedrijfsschade expert

Vertrouw bij zakelijke schade volledig op een bedrijfschade-expert van CEP 

Voor u als ondernemer gelden er bij schade andere wetten, regels en voorwaarden dan voor particulieren. Een contra-expert met ruime ervaring binnen het MKB is daarom voor ondernemers een absolute pre. Contra Expertise Punt koppelt u in heel Nederland aan zo’n ervaren contra-expert. En een ervaren en deskundige expert aan uw zijde maakt bij het afhandelen van uw calamiteit het verschil. Iets dat u gegarandeerd merkt in het algehele en spoedige verloop van uw schadetraject en de passende financiële afhandeling van uw schadeclaim. Dit zodat u, ondanks de tijdelijke tegenslag, toch focus houdt op het ondernemen.

Stel hier uw vraag:

Contra Expertise Punt B.V.
Moerlaken 13
4871 JN Etten-Leur
085-0606164
info@cep.nu
contra-expertise-bureau-cep-logo

Kosteloos betekent dat uw verzekeringsmaatschappij onze factuur veelal volledig betaald, hetgeen bij wet is geregeld.