Privé schade? Bel direct 085-0606164

Contra-expertise

Een maximale vergoeding bij uw privé schademelding

contra-expert-voor-maximale-schadevergoeding-particulieren

Als particulier verzekert u zich tegen calamiteiten en de financiële schade die daaruit volgt. Uw verzekeringsmaatschappij behandelt uw schademelding en schakelt een eigen schade-expert in. De ingeschakelde schade-expert is vaak in loondienst bij de verzekeringsmaatschappij of wordt ingehuurd bij een extern commercieel expertisebureau. De terechte vraag die dan rijst is: is de ingeschakelde expert wel onpartijdig? Mede om deze reden is het recht op contra-expertise opgenomen in de Nederlandse wet en uw polisvoorwaarden. Ons advies is: maak gebruik van dit recht en laat u bijstaan door een eigen contra-expert.
Dit is voor u volledig kosteloos.

;

Kosteloos

;

Volledig ontzorgd

;

Maximale vergoeding

;

Uw woordvoerder richting verzekeringsmaatschappij

;

Uw woordvoerder richting verzekerings-maatschappij

Verzekeringsfraude melden

Schade-expert van maatschappij komt met dubbele opdracht bij u thuis: “Check extra op fraude-indicatoren!”

contra-expertise-voor-particuieren

Meer informatie?
085-0606164

Naast het vaststellen van de schade worden de door de maatschappij ingeschakelde schade-experts steeds vaker gevraagd om alert te zijn op mogelijke fraude-indicatoren. En dit ondanks het feit dat zij geen psychologen of gedragstherapeuten zijn nemen zij op basis van eigen competenties, beleving en visuele waarneming een subjectief standpunt in. Hierdoor ontstaan regelmatig forse misverstanden met als gevolg dat u als verzekerde onterecht wordt benadeeld en gestigmatiseerd.

Meer informatie?
085-0606164

“Kosten voor contra-expertise betaalt uw verzekeringsmaatschappij. Dit staat in artikel 959 van het Burgerlijk Wetboek beschreven.”

“Kosten voor contraexpertise betaalt uw verzekeringsmaatschappij. Dit staat in artikel 959 van het Burgerlijk Wetboek beschreven.”

Contra-expert

Selecteer hieronder uw schade:

Brandschade

Waterschade

Inbraakschade

Stormschade

Autoschade

Brandschade

Waterschade

Inbraakschade

Stormschade

Autoschade

Brandschade

Woningbrand? CEP helpt u kosteloos en zorgt dat uw verzekeringsmaatschappij u maximaal uitkeert

contra-expertise-brandschade

Een woningbrand kan flink huishouden. Uw persoonlijke eigendommen zijn letterlijk in rook opgegaan. In eerste instantie voelt dit vaak als een verlies dat u maar moeilijk te boven komt. Precies om deze reden staan wij particulieren bij die getroffen zijn door een woningbrand. Doet u direct na de brand een beroep op uw recht op contra-expertise? Dan bent u verzekerd van een eerlijke schadeafhandeling en een optimale vergoeding. En dat is in deze onzekere periode een hele zorg minder. Want vanaf de start houdt de expert van Contra Expertise Punt het einddoel scherp voor ogen: namelijk volledige financiële schadeloosstelling voor uw als klant.

contra-expertise-brandschade

Waterschade

Thuis waterschade? CEP helpt u kosteloos en garandeert een optimale schadevergoeding   

contra-expertise-waterschade

Voor de opstal- en inboedelverzekeringen zijn er globaal 3 vormen van waterschade. Schade door neerslag, door directe en indirecte waterschade al dan niet veroorzaakt door leidingwater. Maar het vervelende bij waterschade is dat het water vaak kruipt daar waar het niet gaan kan. Hierdoor is de totale impact van deze schade vaak pas later echt goed te overzien. Het is daarom verstandig direct na het ontstaan van uw waterschade een beroep te doen op uw recht op contra-expertise. De contra-experts van Contra Expertise Punt staan u bij en putten uit een ruime ervaring met waterschades. Iets wat resulteert in een voorspoedig schadetraject en een voor u optimale financiële vergoeding.

contra-expertise-waterschade

Inbraakschade

Woninginbraak? Vrij van kosten betwist CEP elk dagwaardevoorstel van uw maatschappij

contra-expertise-inbraakschade

Een inbraak in uw woning zorgt, wanneer u niet oplet, naast emotionele schade, ook nog eens voor een financiële strop. Verzekeringsmaatschappijen werken veelal met afschrijvingstabellen en restwaardes voor uw gestolen goederen. Ook beroepen ze zich op uitsluitingen en beperkingen zoals beschreven in uw polis. Maar de contra-experts van Contra Expertise Punt nemen hier niet zomaar genoegen mee. Het is daarom goed om direct na de inbraak, u te beroepen op uw recht op contra expertise. Uw eigen contra-expert kent de wet en regelgeving en maakt zich er hard voor dat u de volledige financiële vergoeding ontvangt zodat u krijgt waar u recht op heeft.

contra-expertise-inbraakschade

Stormschade

Thuis stormschade? CEP helpt u, geheel kosteloos, met de juiste schadevaststelling en -vergoeding

contra-expertise-stormschade

Met een veranderend Nederlands klimaat neemt ook het aantal meldingen van stormschade aan woningen toe. Voor verzekeringsmaatschappijen is een storm alles vanaf windkracht 7 of meer. Of bij meerdere stormschademeldingen uit een bepaald gebied. Want niet geheel Nederland is voorzien van KNMI-meetpunten. Stormschade is soms lastig aan te tonen. Mede daarom is het belangrijk dat de schade objectief wordt beoordeeld door een onafhankelijke en deskundige eigen contra-expert. Een bewezen werkwijze, die altijd een positief effect heeft op uw uiteindelijke schadevergoeding.

contra-expertise-stormschade

Autoschade

Verkeersongeval met uw privé auto? CEP helpt u snel weer op weg

contra-expert-auto

Bij een expertise draait alles om de details die de waarde van uw voertuig sterk kunnen beïnvloeden. Dankzij de ruime kennis en ervaring weten de experts van Contra Expertise Punt exact wat te doen om uw schade vergoed te krijgen. Als uw voertuig schade heeft opgelopen is het belangrijk dat een expert de schade komt opnemen en vastleggen. Als dit al is gebeurd en u graag een second opinion wilt van andere expert dan staan de experts van Contra Expertise Punt in heel Nederland voor u klaar.

contra-expert-auto

Kosten contra-expert

Een eigen contra-expert is 100% kosteloos voor particulieren

Conform artikel 7:959 van het Nederlands Wetboek heeft iedere verzekerde recht op eigen deskundigen. Ons advies: maak gebruik van dit recht. Zo sluit u direct uw kennisachterstand en de schijn van mogelijke partijdigheid bij de expert van de verzekeringsmaatschappij uit. Bij een opstal- of inboedelschade vraagt uw onafhankelijke contra- expert na de Akte van Benoeming direct uw polisvoorwaarden op. Naast de gehele ontzorging is de jarenlange ervaring van uw expert uw voorsprong bij het optimaal afwikkelen van uw schade. En het maximaliseren van uw schadevergoeding.

schade expert particulieren

Vertrouwen volledig op de expertise van uw contra-expert

Voor u als particulier gelden er bij schade andere wetten, regels en voorwaarden dan voor ondernemers. Contra Expertise Punt koppelt u in heel Nederland aan een ervaren contra-expert. Iets dat u gegarandeerd merkt in het verloop van het algehele schadetraject. Met een ervaren contra-expert aan uw zijde hoeft u zich niet bezig te houden met de bureaucratische rompslomp aangaande uw schade. En kunt u vertrouwen op een passende en juiste schadevaststelling, een voorspoedig verlopend schadetraject en een optimale financiële vergoeding.

Stel hier uw vraag:

Contra Expertise Punt B.V.
Moerlaken 13
4871 JN Etten-Leur
085-0606164
info@cep.nu
contra-expertise-bureau-cep-logo

Kosteloos betekent dat uw verzekeringsmaatschappij onze factuur betaald, hetgeen bij wet is geregeld.