Zakelijke stormschade? Bel direct 085-0606164

Stormschade zakelijk

Ook na een hevige storm houden wij u uit de wind

contra-expert-stormschade-voor-ondernemers

Officieel is storm een windkracht van 9 of meer op de schaal van Beaufort. Een windschaal die in 1805 opgesteld is en na ruim 2 eeuwen nog steeds wereldwijd gehanteerd wordt. Verzekeraars spreken over een storm vanaf windkracht 7. Het melden van een stormschade kan dus alleen als er door het KNMI een windkracht van 7 of meer gemeten is. Heeft het KNMI de storm gemist? Dan gelden meerdere meldingen van gedupeerden bij de verzekeringsmaatschappij ook als een signaal dat er lokaal een storm heeft geraasd. Hierdoor is het dus altijd zinvol uw stormschade te melden. Meer dan eens leidt stormschade tot andere schades. Bijvoorbeeld tot waterschade. Ontstaan door lekkages van een kapotte of missende dakbedekking. Heeft u dus een ogenschijnlijke stormschade? In dat geval is het altijd zinvol een eigen contra-expert in de arm te nemen. Hiermee verzekert u uzelf van een eerlijk schadetraject en een passende schadevergoeding. Ons eerlijke advies is daarom; ga niet zomaar met de eerste de beste contra-expert in zee. Want niet elke contra-expert is de meest geschikte stormschade-expert.

Neem altijd eerst contact op met Contra Expertise Punt.

Stormschade zakelijk

Ook voor ondernemers is contra-expertise bij stormschade veelal kosteloos

Conform artikel 7:959 van het Nederlands Wetboek heeft iedere verzekerde ondernemer recht op een eigen deskundige. Door gebruik te maken van dit recht sluit u meteen de schijn van eventuele partijdigheid bij de expert van de verzekeringsmaatschappij uit. Weet dus dat uw recht op contra-expertise in de Nederlandse wet en uw polis is beschreven en conform uw polisvoorwaarden is gedekt. Hierin staat o.a. beschreven dat de redelijk gemaakte kosten voor uw contra-expertise betaald worden door uw verzekeringsmaatschappij. De enige voorwaarde is dat het gemaakte aantal uren door uw contra-expert in verhouding dienen te staan tot de geleden stormschade. Wanneer uw contra-expert een kundige en ervaren professional is, kent deze de route en meest efficiënte aanpak bij uw stormschade. Zo bent u vooraf verzekerd van een zorgvuldig gekozen schaderegelingstraject en daarmee van een optimale schadevergoeding.

;

Veelal kosteloos

;

Volledig ontzorgd

;

Maximale vergoeding

;

Met uw behoeften en einddoel voor ogen

“Bij een juridisch geschil raadpleeg je een jurist of een advocaat. Bij stormschade is het raadzaam dat u een contra-expert raadpleegt om uw geleden schade te verhalen.”

“Bij een juridisch geschil raadpleeg je een jurist of een advocaat. Bij stormschade is het raadzaam dat u een contra-expert raadpleegt om uw geleden schade te verhalen.”

schade expert stormschade

Schakel een CEP stormschade-expert in voor een gecontroleerd schadetraject en een optimale vergoeding 

Als ondernemer bent u actiegericht en wilt u graag vooruit. Maar wanneer u zich begeeft op een kennisveld buiten uw expertise schakelt u een professional in. Want sommige zaken zijn nu eenmaal beter af in de handen van een expert. Alles zelfstandig oplossen of overal zelf de beste in willen zijn brengt uw bedrijf namelijk nergens. Bij stormschade is dit niet anders. Uw eigen gekozen contraschade-expert is uw expert bij stormschade. Afgestemd op uw behoeften en doelen handelt deze volledig in uw belang en richting een snelle en optimale schadeafhandeling.

“Bij stormschade is een contra-expertise onmisbaar wanneer u het schaderegelingstraject zonder ruis wilt laten verlopen.”

“Bij stormschade is een contra expertise onmisbaar wanneer u het schaderegelingstraject zonder ruis wilt laten verlopen.”

De 4 operationele en financiële voordelen van een CEP contra-expert bij uw zakelijke stormschade:

Het belang van een eigen onafhankelijke contra-expert bij stormschade mag inmiddels duidelijk zijn. Hieronder vindt u een korte opsomming van de werkzaamheden die u mag verwachten van deze expert. 

Stormschade contra-expert

#1 | Oprechte aandacht en begrip voor uw emoties

contra-expertise-advies-bij-stormschade-zakelijk

Bij een stormschade ontstaat er vaak directe en indirecte schade welke niet altijd direct zichtbaar zijn. Daarom is het verstandig vroegtijdig in het schadetraject een eigen contra-expert in te schakelen. De expert van Contra Expertise Punt start het schaderegelingstraject altijd met een goed gesprek en een luisterend oor. 

Dit om al pratende een goed beeld van de situatie te krijgen en het vertrouwen op te bouwen. Zo leggen we op een informele manier een goede fundering voor de verdere relatie tussen u en de contra-expert. Signaleert u storm gerelateerde schade? Maak in dat geval duidelijke foto’s voor uw expert alvorens u tijdelijke maatregelen treft.

contra-expertise-advies-bij-stormschade-zakelijk

contra-Expertise stormschade

#2 | Directe hulp bij het borgen van uw bedrijfscontinuïteit en uw eerste behoeften

contra-expertise-hulp-bij-stormschade-ondernemers

Of u door stormschade nu geheel of gedeeltelijk buiten bedrijf gesteld bent, de eerste stap is altijd samen met uw contra-expert uw behoeften bepalen. Hoe ernstig is uw stormschade? Komt uw continuïteit in het gedrang? Uw contra-expert helpt u met dit vraagstuk richting de best passende oplossing.

Pas wanneer uw behoeften en doelen helder zijn, is de volgende stap het beperken van de gevolgschade. Wat moet er gebeuren om uw bedrijf snel weer volledig operationeel te hebben? Ook hierbij kunt u rekenen op de steun en ervaring van uw eigen contra-expert.

contra-expertise-hulp-bij-stormschade-ondernemers

expertisebureau stromschade vaststellen

#3 | Zorgvuldig uw zakelijke stormschade inventariseren en de -schadeclaim vaststellen

contra-expertise-bij-zakelijke-stormschade

De volgende stap in het schadetraject is het daadwerkelijk fysiek inventariseren van uw stormschade. Dit gebeurt door de visueel waarneembare gevolgen van de schade te fotograferen en te documenteren. Daarnaast zal onze bedrijfsschade contra-expert uw geleden omzetverlies in beeld brengen. Dit doet hij samen met uw accountant.

De bedrijfsschade houdt pas op als u weer volledig in bedrijf bent. Voor ons is dat het punt waarop uw omzet op het oude niveau is of uw toetsbare prognose heeft bereikt.

contra-expertise-bij-zakelijke-stormschade

Schade-expert stormschade claimen

#4 | Uw stormschade-claim bespreken, het schadebedrag claimen en de akte opstellen
contra-expert-claimen-stormschade-mkb

Uw totale directe en indirecte stormschade vermeerderd met uw bedrijfsschade en de extra kosten vormen uw totale schadeclaim. Uw contra-expert bespreekt deze eerst met u. Bent u het helemaal eens met de opgebouwde claim? Pas dan wordt deze voorgelegd aan de schade- expert van de verzekeringsmaatschappij. Deze vergelijkt de contra-expertiseclaim dan weer met eigen bevindingen. Is er overeenstemming? Dan volgt de Akte van Taxatie en uw ondertekening voor akkoord. Hierna handelt uw verzekeringsmaatschappij de schadevergoeding verder af. Dit gebeurt volgens de overeengekomen afspraken zoals beschreven in uw polisvoorwaarden.

contra-expert-claimen-stormschade-mkb

“Bij een grotere calamiteit wordt u veelal en ongevraagd benaderd door commerciële expertisebureaus. Overleg daarom altijd eerst met uw tussenpersoon of accountant. Of neem contact op met Contra Expertise Punt.”

“Bij een grotere calamiteit wordt u veelal en ongevraagd benaderd door commerciële expertisebureaus. Overleg daarom altijd eerst met uw tussenpersoon of accountant. Of neem contact op met Contra Expertise Punt.”

Stormschade expert inschakelen

Schakel daarom altijd direct een onafhankelijke contra-expert in bij zakelijke stormschade

Bij een stormschade is de schade vaak meer complex dan in eerste instantie lijkt. Hierdoor zijn de belangen voor zowel u als voor de verzekeringsmaatschappij groot. Wacht daarom niet onnodig lang. Doe direct een beroep op uw recht op contra-expertise. Zelfs wanneer de expert van de maatschappij, de verzekeringsmaatschappij, of uw tussenpersoon dit stellig afraadt. Naast het uitsluiten van eventuele belangenverstrengeling bespoedigt u met uw eigen stormschade-expert het algehele verloop van het schadetraject. Wilt u hier meer over weten? Contact ons vrijblijvend voor meer informatie.

De juiste acties bij stormschade aan uw bedrijfspand:

1

112

Alleen 112 bellen bij het vermoeden van een dreigende situatie.

2

Brandweer

112 alarmcentrale schakelt de brandweer in. Deze beoordeelt het pand op potentieel gevaarlijke schade.

3

Verhuurder

Bel de verhuurder van uw bedrijfspand. Deze regelt de opstalschade met zijn of haar tussenpersoon.

4

Tussenpersoon

Bel uw tussenpersoon voor inventarisschade / eventueel opstalschade en maak foto’s.

5

Contra expert

Neem direct contact op met Contra  Expertise Punt voor een contra-expertise.

“Het is in de Nederlandse wet en in uw polisvoorwaarden beschreven dat u zich altijd mag laten bijstaan door een zelf gekozen contra-expert. Maak gebruik van dit recht.”

“Het is in de Nederlandse wet en in uw polisvoorwaarden beschreven dat u zich altijd mag laten bijstaan door een zelf gekozen contra-expert. Maak gebruik van dit recht.”

Contra-expert stormschade

In maximaal 5 administratieve stappen garandeert CEP u een voorspoedig schadetraject en een maximale financiële vergoeding:

contra-expertise-bureau-voor-hulp-bij-zakelijke-stormschade

#1 | Overeenkomst contra-expertise

contra-expertise-bureau-voor-hulp-bij-zakelijke-stormschade

Het is uw stormschade. Het is dus ook aan u om een contra-expert in te schakelen. Een eigen contra-expert handelt vanuit expertise uw stormschade volledig af in uw belang. Contra-expertise is uw recht. Ons advies: neem dus bij stormschade altijd contact op en maak gebruik van dit recht.

contra-expert-inschakelen-bij-stormschade-zakelijk

#2 | Akte van Benoeming

contra-expert-inschakelen-bij-stormschade-zakelijk

De Akte van Benoeming is de overeenkomst tussen uw eigen contra-expert en de expert van de verzekeringsmaatschappij. Ook wordt er in de akte een onpartijdige derde expert benoemd: de arbiter. Deze zal bij een disakkoord een eigen expertise uitvoeren om het schadebedrag vast te stellen. 

contra-expert-stormschade-claimen-mkb

#3 | Akte van Cessie

contra-expert-stormschade-claimen-mkb

In de Akte van Cessie geeft u uw contra-expert het recht om de reëel gemaakte kosten rechtstreeks bij uw verzekeringsmaatschappij in te dienen. Deze reëel gemaakte kosten hebben betrekking op het in beeld brengen en opstellen van uw schadeclaim.

stormschade-expert-schadeclaim-ondernemers

#4 | Akte van Taxatie

stormschade-expert-schadeclaim-ondernemers

De Akte van Taxatie is het bewijs van overeenstemming tussen de expert van de verzekeringsmaatschappij en uw eigen contra-expert. Kort gezegd betekent dit dat de beide experts het eens zijn over de omvang en de hoogte van uw directe en indirecte stormschade.

schade-expertise-stormschade-eerlijke-schadevergoeding-ondernemers

#4 | Akte van Disakkoord

schade-expertise-stormschade-eerlijke-schadevergoeding-ondernemers

Het is ook mogelijk dat beide experts geen overeenstemming bereiken. In dat geval biedt de Akte van Disakkoord een uitkomst. De derde en onafhankelijke expert uit de Akte van Benoeming stelt dan het schadebedrag vast.

stormschade-melden-eerlijke-schadevergoeding-ondernemers

Schadeafhandeling en maximale vergoeding van uw zakelijke stormschade

stormschade-melden-eerlijke-schadevergoeding-ondernemers

Nu het schadebedrag is vastgesteld is het tijd voor de financiële afhandeling van uw stormschade. Dit gebeurt conform de gemaakte afspraken in uw verzekeringspolis en bijbehorende polisvoorwaarden.

Zakelijke stormschade

Een zakelijke stormschade is een complex en tijdrovend traject

Om ervoor te zorgen dat u geen tijd verliest met zaken die u kosteloos uit handen genomen kunnen worden, is het zaak altijd een contra-expert in de arm te nemen bij een zakelijke stormschade. Dit scheelt u tijd, maar ook bent u verzekerd van een optimale schadevergoeding. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.

Zakelijke stormschade? Bel 085-0606164

Of stel hier uw vraag…

Contra Expertise Punt B.V.
Moerlaken 13
4871 JN Etten-Leur
085-0606164
info@cep.nu
contra-expertise-bureau-cep-logo

Kosteloos betekent dat uw verzekeringsmaatschappij onze factuur veelal volledig betaald, hetgeen bij wet is geregeld.