Contra-expertise is een aan u geboden recht.
Maak gebruik van úw recht: bel 085-0606164

Disclaimer Contra Expertise Punt B.V. v.2022-1

Disclaimer

 • Deze website is een product van Contra Expertise Punt B.V.
 • Contra Expertise Punt B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.
 • De content is door Contra Expertise Punt B.V. met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Contra Expertise Punt B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Contra Expertise Punt B.V. is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 • Contra Expertise Punt B.V. spant zich in om de inhoud van www.zneb.nl zo vaak mogelijk te actualiseren of aan te vullen. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud van deze website onvolledig of onjuist is.
 • Contra Expertise Punt B.V. behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 • De informatie op Contra Expertise Punt B.V. is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Contra Expertise Punt B.V. is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen moet schriftelijk aan ons worden verzocht. Als u nog vragen of twijfels heeft, kunt u contact met ons opnemen. 
 • Wij behouden ons alle rechten voor.
 • De inhoud van deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Contra Expertise Punt B.V.
Moerlaken 13
4871 JN Etten-Leur
085-0606164
info@cep.nu
contra-expertise-bureau-cep-logo