Zakelijke inbraakschade? Bel direct 085-0606164

inbraakschade zakelijk

Slechts dagwaarde vergoeden volstaat in onze ogen niet

contra-expert-inbraakschade-voor-ondernemers

Bij een bedrijfsinbraak zijn de gevolgen vaak groter dan de direct zichtbare opstalschade en de gestolen inventaris. Een geforceerde deur of een ingeslagen ruit zijn vaak de eerste tekenen van een inbraak en maken altijd veel emoties los. Ook voor verzekeringsmaatschappijen zijn inbraakschades vaak ingewikkelde schadetrajecten. Het lastige is dat de volledige bewijslast bij u als ondernemer ligt. De ervaring leert ons dat verzekeringsmaatschappijen veel en vooral onomstootbare bewijzen verlangen. Bewijzen waar u niet altijd even eenvoudig in kunt voorzien. Want wat doet u als u niet van alle ontvreemde goederen foto’s, facturen, garantiebewijzen of verpakkingen kunt overleggen? Daarom is het goed om bij inbraakschade direct een contra-expert in de arm te nemen. De contra-experts van Contra Expertise Punt hebben ruime ervaring met bedrijfsinbraken. Ze weten wat er nodig is om uw schadeclaim op een solide wijze te onderbouwen. Dit zorgt ervoor dat uw inbraakschade op een eerlijke manier afgehandeld wordt. Kiest u ervoor om u bij te laten staan door een ervaren contra-expert van Contra Expertise Punt, dan bent u verzekerd van de benodigde kennis en ervaring aangaande uw bedrijfsinbraak. Ons eerlijke advies is daarom: ga niet zomaar met de eerste de beste contra-expert in zee. Want niet elke contra-expert is de meest geschikte inbraakschade expert.

Neem altijd eerst contact op met Contra Expertise Punt.

Inbraakschade zakelijk

Ook voor ondernemers is contra-expertise bij inbraakschade veelal kosteloos 

Conform artikel 7:959 van het Nederlands Wetboek heeft iedere verzekerde ondernemer recht op eigen deskundigen. Door gebruik te maken van dit recht sluit u meteen de schijn van eventuele partijdigheid bij de expert van de verzekeringsmaatschappij uit. Gebruik maken van dit recht is geen motie van wantrouwen. Uw recht op contra-expertise is in de Nederlandse wet en uw polisvoorwaarden beschreven. Hierin staat o.a. beschreven dat de reële kosten voor uw contra-expertise betaald worden door uw verzekeringsmaatschappij. De enige voorwaarde is dat het gemaakte aantal uren door uw contra-expert in verhouding staat tot de geleden inbraakschade. Dus wanneer uw contra-expert een kundige en ervaren professional is, kent deze de route en meest efficiënte aanpak bij uw inbraakschade. Zo bent u vooraf verzekerd van een georganiseerd schaderegelingstraject en een optimale schadevergoeding.

;

Veelal kosteloos

;

Volledig ontzorgd

;

Maximale vergoeding

;

Met uw behoeften en einddoel voor ogen

“U kunt de rol van de contra-expert die u raadpleegt bij schade goed vergelijken met de rol van een jurist of een advocaat die u bijstaat bij een juridisch geschil.”

“U kunt de rol van de contra-expert die u raadpleegt bij schade goed vergelijken met de rol van een jurist of een advocaat die u bijstaat bij een juridisch geschil.”

schade-expert inbraakschade

Uw CEP inbraakschade-expert garandeert een gecontroleerd schadetraject en een optimale schadevergoeding

Als ondernemer hebt u graag de touwtjes in handen. Maar wanneer u weet dat u zich begeeft op een kennisveld buiten uw expertise schakelt u een professional in. Want sommige zaken zijn nu eenmaal beter af in de handen van anderen. Alles zelfstandig oplossen of overal zelf de beste in willen zijn brengt uw bedrijf namelijk nergens. Bij inbraak in uw bedrijfspand is dit niet anders. De contraschade-expert is hier de specialist bij uw inbraakschade. Afgestemd op uw situatie handelt deze volledig in uw belang en voor een optimaal eindresultaat.

“Uw recht dat u zich mag laten bijstaan door een eigen contra-expert is in de Nederlandse wet vastgelegd en in uw polisvoorwaarden beschreven. Maak gebruik van uw recht.”

“Uw recht dat u zich mag laten bijstaan door een eigen contra-expert is in de Nederlandse wet vastgelegd en in uw polisvoorwaarden beschreven. Maak gebruik van uw recht.”

De 4 operationele en financiële voordelen van een CEP contra-expert bij uw zakelijke inbraakschade:

Het belang van een eigen onafhankelijke specialist voor uw inbraakschade mag inmiddels duidelijk zijn. Hieronder vindt u een korte opsomming van de werkzaamheden die u mag verwachten van een contra-expert inbraakschade.

Inbraakschade contra-expert

#1 | Oprechte aandacht en begrip voor uw emoties

contra-expertise-advies-bij-inbraakschade-zakelijk

Bij een inbraakschade ligt elk bedrijf even stil. Er moet een hoop geregeld worden. Wat is er overduidelijk gestolen? En wat is er mogelijk nog meer weg? Tot in elke uithoek van het bedrijf wordt gekeken wat er is gestolen. Zo wordt voorkomen dat onopgemerkt gestolen gereedschappen onverwacht een impasse in de dagelijkse operatie veroorzaken.

Maar bij een digitale diefstal is het signaleren soms wat lastiger. Terwijl gestolen bedrijfskritische data grote gevolgen kan hebben voor uw bedrijfsvoering. Dit nog los van de tijd die u moet investeren om de totale schade boven water te krijgen.

Alleen al om deze reden is het verstandig direct een eigen contra-expert in te schakelen. Bij Contra Expertise Punt start uw contra-expert het schaderegelingstraject altijd door eerst aandachtig naar uw verhaal te luisteren. Aansluitend wordt aan uw inbraakschade en de gevolgschade de juiste prioriteit gegeven. Al pratende wordt er zo op een informele manier een goed fundament gelegd. Want vertrouwen is de basis voor iedere relatie. 

contra-expertise-advies-bij-inbraakschade-zakelijk

contra Expertise inbraakschade

#2 | Directe hulp bij het borgen van uw bedrijfscontinuïteit en uw eerste behoeften

contra-expertise-hulp-bij-inbraakschade-ondernemers

Bij inbraakschade is het direct zetten van de juiste stappen essentieel. Of u nu door inbraakschade geheel of gedeeltelijk buiten bedrijf gesteld bent, is de eerste juiste stap samen met uw contra-expert uw behoeften en doelen bepalen. Met als eerste vraag: hoe bedreigend is de inbraakschade voor de bedrijfscontinuïteit? Bij een forse materiële schade is dit lastig te overzien. Maar toch moet u nu al een keuze maken. Hoe gaat u verder? Het beantwoorden van die vraag blijkt vaak niet zo eenvoudig. Uw contra-expert is er om u hierbij te begeleiden richting een passende oplossing. Wanneer uw behoeften helder zijn, is de volgende stap het beperken van de gevolgschade. Hoe bent u snel weer volledig in bedrijf? Moeten er vervangende machines, ICT-voorzieningen en voorraad geregeld worden? Ook hierbij kunt u rekenen op de steun en ervaring van uw eigen contra-expert.

contra-expertise-hulp-bij-inbraakschade-ondernemers

expertisebureau inbraakschade vaststellen

#3 | Een CEP contra-expert stelt zorgvuldig uw zakelijke inbraakschade en -schadeclaim vast 

contra-expertise-bij-zakelijke-inbraakschade

De volgende stap in het schadetraject is het daadwerkelijk fysiek inventariseren en documenteren van uw inbraakschade. Dit gebeurt door de visueel waarneembare inbraakschade en -sporen te fotograferen. Het reconstrueren van de ontvreemde goederen gebeurt door middel van uw activalijsten en foto’s. Afgeschreven materiële zaken die niet op uw balans terug te vinden zijn, maar wel in gebruik zijn, behoren ook tot uw bedrijfsinventaris. En hebben dus ook een functionele restwaarde.

Onze bedrijfsschade contra-expert brengt vervolgens uw omzetverlies in beeld. Dit doet hij samen met uw accountant. De bedrijfsschade houdt pas op als u weer volledig in bedrijf bent. Voor ons is dat het punt waarop uw omzet het toetsbare niveau van uw initieel beoogde prognose heeft bereikt.

contra-expertise-bij-zakelijke-inbraakschade

Schade expert inbraakschade claimen

#4 | Uw inbraakschade-claim bespreken, het schadebedrag claimen en de akte opstellen
contra-expert-claimen-inbraakschade-mkb

De opstal- en inventarisclaim, vermeerderd met uw bedrijfsschade, totale directe, indirecte en extra kosten vormen uw totale schadeclaim. Uw contra-expert bespreekt de totale inbraakschade eerst met u. Bent u het helemaal eens met de opgebouwde schadeclaim? Pas dan wordt deze voorgelegd aan de schade-expert van de verzekeringsmaatschappij. Deze vergelijkt de contra-schadeclaim dan weer met eigen bevindingen. Is er overeenstemming, dan volgt de Akte van Taxatie en de ondertekening voor akkoord. Hierna handelt uw verzekeringsmaatschappij met u uw schadevergoeding verder af. Dit dient te gebeuren volgens de overeengekomen afspraken zoals beschreven in uw polisvoorwaarden.

contra-expert-claimen-inbraakschade-mkb

“Bij een calamiteit wordt u veelal en ongevraagd benaderd door commerciële expertisebureaus. Overleg daarom altijd eerst met uw tussenpersoon of accountant. Of neem contact op met Contra Expertise Punt.”

“Bij een calamiteit wordt u veelal en ongevraagd benaderd door commerciële expertisebureaus. Overleg daarom altijd eerst met uw tussenpersoon of accountant. Of neem contact op met Contra Expertise Punt.”

Inbraakschade expert inschakelen

Schakel daarom altijd direct een onafhankelijke contra-expert in bij zakelijke inbraakschade

Bij een inbraak loopt de totale materiële en de bedrijfsschade al snel flink in de papieren. Denk aan het gemis van specifieke gereedschappen en ICT-apparatuur waardoor uw financiële belang aanzienlijk is. Daarom is het essentieel dat u niet onnodig lang wacht en direct een beroep doet op uw recht op contra-expertise. Zelfs wanneer de expert van de maatschappij, de verzekeringsmaatschappij, of uw tussenpersoon dit afraadt. Naast het uitsluiten van eventuele belangenverstrengeling bespoedigt uw eigen inbraakschade-expert ook het algehele verloop van het schaderegelingstraject. Wilt u hier meer over weten? Contact ons vrijblijvend voor meer informatie.

Correcte verloop bij inbraakschade in uw bedrijfspand:

1

112

Slechts 112 bellen bij het vermoeden van een dreigende situatie.

2

Politie

112 alarmcentrale schakelt de politie in. Zij doorzoeken het pand op sporen en aanwijzingen.

3

Verhuurder

Bel de verhuurder van uw bedrijfspand. Deze regelt de opstalschade met eigen tussenpersoon.

4

Tussenpersoon

Bel uw tussenpersoon voor inventarisschade, huurdersbelangen of eigen opstalschade.

5

Contra-expert

Neem contact op met Contra Expertise Punt voor een contra- expertise.

“Het is in de Nederlandse Wet en in uw polisvoorwaarden beschreven dat u zich altijd mag laten bijstaan door een zelf gekozen contra-expert. Maak gebruik van dit recht.”

“Het is in de Nederlandse Wet en in uw polisvoorwaarden beschreven dat u zich altijd mag laten bijstaan door een zelf gekozen contra-expert. Maak gebruik van dit recht.”

Contra-expert inbraakschade

In maximaal 5 administratieve stappen garandeert CEP u een voorspoedig schadetraject en een maximale financiële vergoeding:

contra-expertise-bureau-voor-hulp-bij-zakelijke-inbraakschade

#1 | Overeenkomst contra-expertise

contra-expertise-bureau-voor-hulp-bij-zakelijke-inbraakschade

Het is uw inbraakschade. Het is dus ook aan u om een contra-expert in te schakelen. Een eigen contra-expert handelt uw inbraakschade vanuit ervaring en expertise volledig af in uw belang. Contra-expertise is uw recht. Ons advies: neem bij inbraak altijd contact op en maak gebruik van dit recht.

contra-expert-inschakelen-bij-inbraakschade-zakelijk

#2 | Akte van Benoeming

contra-expert-inschakelen-bij-inbraakschade-zakelijk

De Akte van Benoeming is de overeenkomst tussen uw eigen contra-expert en de expert van de verzekeringsmaatschappij. Ook wordt er in de akte een onpartijdige derde expert. benoemd: de arbiter. Deze derde expert zal bij een disakkoord een eigen expertise uitvoeren om het definitieve schadebedrag vast te stellen. 

contra-expert-inbraakschade-claimen-mkb

#3 | Akte van Cessie

contra-expert-inbraakschade-claimen-mkb

In de Akte van Cessie geeft u uw contra-expert het recht om de reëel gemaakte kosten direct in te dienen bij uw verzekeringsmaatschappij. Deze reëel gemaakte kosten hebben betrekking op het in beeld brengen en opstellen van uw schadeclaim.

inbraakschade-expert-schadeclaim-ondernemers

#4 | Akte van Taxatie

inbraakschade-expert-schadeclaim-ondernemers

De Akte van Taxatie is het bewijs van overeenstemming tussen de expert van de verzekeringsmaatschappij en uw eigen contra-expert. Kort gezegd betekent dit dat de beide experts overeenstemming hebben bereikt over de hoogte van uw directe en indirecte inbraakschade.

schade-expertise-inbraakschade-eerlijke-schadevergoeding-ondernemers

#5 | Akte van Disakkoord

schade-expertise-inbraakschade-eerlijke-schadevergoeding-ondernemers

Het is ook mogelijk dat uw eigen contra-expert en de expert van de verzekeringsmaatschappij geen overeenstemming vinden. In dat geval is er een Akte van Disakkoord nodig. De derde en onafhankelijke expert uit de Akte van Benoeming voert dan een eigen expertise uit. Deze wordt bepalend voor uw definitieve schadebedrag.

inbraakschade-melden-eerlijk-schadevergoeding-ondernemers

Schadeafhandeling en maximale vergoeding van uw zakelijke inbraakschade

inbraakschade-melden-eerlijk-schadevergoeding-ondernemers

Nu het definitieve schadebedrag is vastgesteld is het tijd voor de financiële afhandeling van uw inbraakschade. Dit gebeurt conform de gemaakte afspraken in uw verzekeringspolis en bijbehorende polisvoorwaarden.

Zakelijke inbraakschade

Een inbraakschade is een complex en tijdrovend traject

Om ervoor te zorgen dat u geen tijd verliest met zaken die u kosteloos uit handen genomen kunnen worden, is het zaak altijd een contra-expert in de arm te nemen bij een zakelijke inbraakschade. Dit scheelt u tijd, maar ook bent u verzekerd van een optimale schadevergoeding. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.

Zakelijke inbraakschade? Bel 085-0606164

Of stel hier uw vraag…

Contra Expertise Punt B.V.
Moerlaken 13
4871 JN Etten-Leur
085-0606164
info@cep.nu
contra-expertise-bureau-cep-logo

Kosteloos betekent dat uw verzekeringsmaatschappij onze factuur veelal volledig betaald, hetgeen bij wet is geregeld.